Projekt udruge

Obuka patronažnih sestara za savjetovanje o dojenju

U srcu napora je promicanje i potpora ključnih obiteljskih ponašanja kako poboljšati zdravlje i razvoj djeteta. Ova ponašanja uključuju optimalno najbolje smjernice u prehrani novorođenčadi i male djece. Obuka patronažnih sestara za savjetovanje o dojenju i djelovanja su važni temeljni elementi za promjene i učinkovite strategije ponašanja za dojenje u zajednici.
Patronažne sestre trebaju točne informacije i vještine u savjetovanju i komunikaciju za podršku i motiviranje obitelji.

projekt udruge
Na fotografiji: Valentina Otmačić, predstojnica Ureda UNICEF-a i Dinka Barić, predsjednica HUGPD. Foto: UNICEF

Dugoročni društveni utjecaj ovog projekta i naše strategije – povećanje stope isključivog dojenja, kao i povećati stopu dojenja kod majki u Hrvatskoj. Također imamo cilj povećanja razine znanja o dojenju i srodnim pitanjima, kako među stručnjacima tako i javnosti u cjelini.

Projekt je započet 15.07.2014.g. u suradnji sa Uredom UNICEF-a Hrvatska.

UNICEF

CILJEVI PROJEKTA:

  • Ažuriranje nastavnog udžbenika i razvijanje trening materijala za obuku u skladu s najnovijim standardom, preporučeni uvjeti i vježbe o dojenju
  • Povećanje znanja i vještina patronažnih sestara u metodologiji olakšavanje potporu dojenja skupine i kako praktično pružiti najbolje savjete o dojenju novim roditeljima/li>
  • Promoviranje grupa za potporu dojenja i isključivog dojenja
  • Uspostaviti nadzor i evoulaciju sistema povezanog sa inicijacijom dojenja, isključivost i trajanje dojenja kao i efektivnost i kvaliteta usluge

U pripremi je program i održavanje prve dvije regionalne radionice u Zagrebu i Splitu tijekom 11.mj. 2014.g. te priprema edukativnih letaka i ažuriranje priručnika za voditeljice grupa.

Izrada i novi dizajn naše web stranice također je dio ovog projekta, a cilj je i uspostaviti pokazatelje, definicije i metode najboljeg načina djelovanja unutar grupe za potporu dojenja, uspostaviti pokazatelje učinkovitosti i kvalitete usluga i naćin za prikupljanje podataka.

patronažna sestraFoto: UNICEF, Pirozzi