Obavijest o održavanju edukacije mi je dostupna

  Sadržaj predavanja mi je zanimljiv i koristan

  Provjera usvojenosti gradiva mi je korisna

  Moja očekivanja za ovu Edukaciju su ispunjena

  Preporučila bi ovu Edukaciju i drugim sestrama

  Način održavanja Edukacije mi odgovara

  Ukoliko ste Edukaciju ocijenili od 1-4 molimo Vas obrazložite Vašu procijenu i predložite što bismo mogli promijeniti kako bi poboljšali kvalitetu:

  Procijenite predavače i teme pomoću navedenih tvrdnji.

  Uz svaku tvrdnju nalazi se ljestvica od 1-5. Na njoj izaberite ocjenu koja najbolje odgovara Vašem mišljenju.

  1 - u potpunosti nisam sulgasan/na
  5 - u potpunosti sam suglasan/na

  Dobro razmislite pojedinačno o svakom dijelu Edukacije te zaokružite ocjenu koja odgovara Vašoj općoj procjeni.

  PREDAVAČ: ŽELJKA SKUKAN ŠOŠTARIĆ bacc.med.techn.,IBCLC
  MEĐUNARODNI PRAVILNIK O NAČINU...

  Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže

  Komentar:

  PREDAVAČ: ŽELJKA SKUKAN ŠOŠTARIĆ bacc.med.techn.,IBCLC
  MITOVI O DOJENJU

  Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže

  Komentar:

  PREDAVAČ: dr.sc.IRENA ZAKARIJA GRKOVIĆ dr.med.,IBCLC
  POTPORA DOPOTPORA DOJENJU UTEMELJENA NA

  Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže

  Komentar:

  PREDAVAČ: doc.dr.sc.ANITA PAVIČIĆ BOŠNJAK dr.med.spec.neonat.,IBCLC
  ZNAČAJ PRIKUPLJANJA I PRAĆENJA PODATAKA O RADU GPD

  Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže

  Komentar:

  PREDAVAČ: prof.emerita dr.sc MARTA LJUBEŠIĆ
  INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA U KONEKSTU GRUPE

  Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže

  Komentar: