#WBW2023 fokusirat će se na dojenje i radno okruženje nakon povratka majke na posao. Ove godine se posebno želi naglasiti utjecaj plaćenog dopusta, podrške na radnom mjestu i novonastalih normi ...

Ured UNICEF-a Hrvatska i Hrvatska udruga grupa za potporu dojenja pokrenuli su projekt „ Jedna patronažna sestra = jedna grupa“ kojim se dati želi osnažiti rad udruge i dati još ...

Dragi čitatelju/ice, najbolja stvar koja mi se poslije poroda mogla dogoditi bila je Grupa za potporu dojenju.Sve je počelo od patronažne sestre koja mi je predložila da se uključim u ...

Onaj trenutak kada se rodio moj sin, počeo je moj novi život, ali tek kada sam počela dojiti, shvatila sam dubinu života kao žena i majka. Dojenje je nezamjenjiva uloga ...

Prvo tromjesečje mojeg djeteta, u mojim očima, vuklo se u nedogled. Bili smo zaokupljeni upoznavanjem, privikavanjem na novi režim, na brigu za drugo biće osim sebe, na učenje dojenja, spavanja. ...

Danas kada svaka žena ima mogućnost kontrole svoje plodnosti mehaničkom i oralnom kontracepcijom i kada prirodno planiranje obitelji nije nepoznanica, dana nam je sloboda u odluci kada ćemo svjesno željeti ...

Naposljetku je došlo ljeto i vrijeme godišnjih odmora, za mame na porodiljnom razdoblje kada će napokon više biti sa svojim supruzima ili partnerima, a bebe sa svojim očevima. Tako je ...

Prošle su dvije godine otkad je moje maleno stiglo na ovaj svijet. Iako je vrijeme proletjelo, prošle smo dug i naporan put od dojenčeta do djevojčice koja sve mora “Sama!”. ...

28.02.2014. godine održana je redovna godišnja Skupština HUGPD-a. Poštovane kolegice i kolege, 28.02.2014. godine održana je redovna godišnja Skupština HUGPD-a. Dosadašnja predsjednica i dopredsjednica zamolile su da ih se razriješi ...

U vrijeme pandemije virusa H1N1, poznatijeg pod imenom svinjska gripa, mediji su se raspisali o načinima i mogućnostima liječenja i sprječavanja istog. Ipak, malo tko se dotaknuo teme gripe kod ...