Banka humanog mlijeka – stručni skup/edukacija

dojenje

U okviru zajedničkih aktivnosti Hrvatske udruge grupa za podršku dojenju HUGPD, KBC-a Zagreb i Grada Zagreba, u cilju podrške uspostavi rada prve Banke humanog mlijeka u Hrvatskoj i obilježavanju Nacionalnog tjedna dojenja 2019. godine, Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju HUGPD pripremila je održavanje:

Stručnog skupa / edukacije za zdravstvene djelatnike

 “BANKA HUMANOG MLIJEKA”

Edukacija je namijenjen patronažnim sestrama, pedijatrijskim timovima i ginekološkim timovima (liječnicima i medicinskim sestrama) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji te neonatološkim timovima u jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja i njege (JINLNJ) – liječnicima neonatolozima i pedijatrima, medicinskim sestrama i primaljama koji rade u rodilištima na području Grada Zagreba.

Program edukacije održati će se:

1. listodada 2019. godine u Klinici za ženske bolesti i porode, Petrova 13, Zagreb,

dojenje

Ovom stručnom edukacijom želimo upoznati i informirati zdravstvene djelatnike (liječnike – ginekologe, neonatologe, pedijatare i medicinske sestre – primalje, patronažne sestre) koji su uključeni u neposredno pružanje zdravstvene skrbi trudnicama, rodiljama, novorođenčadi te majkama sa dojenčadi i malom djecom, o ulozi i načinu rada buduće banke humanog mlijeka koja će djelovati u KBC-u Zagreb, Petrova 13, čije otvorenje uskoro očekujemo.

Njihov rad i povezivanje u uspješnoj uspostavi i razvoju rada banke humanog mlijeka (BHM) na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije biti će važni i značajni u prikupljanju potrebne količine doniranog mlijeka za svu prijevremeno rođenu djecu i bolesnu novorođenčad koja se nalazi na liječenju u svim jedinicama neonatalnog intenzivnog liječenja u RH.

Program stručnog skupa/edukacije


Projekt osnivanja prve banke humanog mlijeka u Hrvatskoj, koju je na Inicijativu Hrvatske udruge grupa za potporu dojenju (HUGPD), 2017.g pokrenulo Ministarstvo zdravstva RH  u suradnji s UNICEF-om RH, kako bi se prijevremeno rođenoj djeci i novorođenčadi koja nisu u mogućnosti hraniti se majčinim mlijekom vlastite majke osigurala najbolja moguća skrb.

Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba svojom je financijskom i logističkom podrškom i ove je godine omogućio da se ova stručna edukacija održi kao i promocija važnosti dojenja te aktivnosti vezane za osiguravanje uvjeta za zdravo odrastanje od najranije dobi.

Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju, HUGPD, je pokrenula Inicijativu banke humanog mlijeka za cijelu Hrvatsku. Cilj je da sva nedonoščad liječena u jedinicam neonatalnog intezivnog liječenjau RH prime jednaku potrebnu skrb i lječenje kao i mogućnost korištenja doniranog humanog mlijeka.

Pripremila:
Dinka Barić