Uključite se u obrazovni program cjeloživotnog obrazovanja!

Poštovane kolegice,

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci pokreće program cjeloživotnog obrazovanja: „Podrška obitelji u ranom razvoju djece“, namijenjen patronažnim sestrama i ostalim zdravstvenim djelatnicima koji rade s obitelji i djecom. Program je izrađen u partnerstvu s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku i nudi suvremeni pristup patronažnoj djelatnosti – usmjeren na rani razvoj djece, kroz fokus na dobrobit cijele obitelji.

Istraživači iz raznih disciplina suglasni su oko toga da bolji zdravstveni, psihološko-emocionalni, socijalni i ekonomski uvjeti u prvim godinama života djeteta povećavaju vjerojatnost optimizacije uvjeta za sveukupni razvoj djeteta, bolje obrazovne rezultate i kasniju produktivnu uključenost u društvo. To ponajviše vrijedi za izjednačavanje životnih šansi za najranjiviju djecu, koja odrastaju u siromaštvu ili imaju razvojne teškoće.

Stoga je nužno ulagati u dodatno usavršavanje djelatnika koji neposredno rade s djecom i obiteljima, upravo u najranijim danima dječjeg života.

Cilj programa cjeloživotnog obrazovanja „Podrška obitelji u razvoju djece“ je potpomognuti poboljšanje kvalitete života najšire populacije kroz dodatno obrazovanje zdravstvenih djelatnika koji pružaju podršku obitelji i rade na osiguravanju dobrobiti djece.

Nakon završenog jednogodišnjeg programa polaznici će steći specijalizirana znanja i kompetencije kako:

 • prepoznati različite vrste perinatalnih mentalnih bolesti i faktore koji doprinose njihovom javljanju
 • provesti procese informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju o prevenciji i ranoj intervenciji
 • objasniti ulogu i važnost sigurne privrženosti, emocionalne veze djeteta i roditelja, za zdravlje, rani razvoj i sveukupnu dobrobit djeteta
 • prepoznati i prevenirati najčešće rizične situacije ozljeđivanja djece u kućnom okruženju
 • povezivati obitelj djece s teškoćama u razvoju s različitim službama u zajednici koje pružaju usluge podrške i rane intervencije
 • prepoznati i predvidjeti utjecaj predrasuda i diskriminacije na obitelj
 • isplanirati i izabrati najbolju intervenciju za obitelj s kojom se radi
 • primijeniti komunikacijske vještine prilagođene svakoj pojedinoj obitelji
 • prepoznati slučajeve zanemarivanja i zlostavljanja djeteta

Više o Programu:

 • Program je koncipiran da polaznicima nudi uravnotežen odnos teorijskih i praktičnih znanja, vještina i kompetencija, a provodit će se kroz 10 modula u trajanju 2 semestra
 • Program se izvodi kao izvanredni program u trajanju od 320 nastavnih sati
 • Program nosi 30 ECTS bodova, koje je moguće prenijeti u daljnje školovanje na sveučilišnim diplomskim studijima
 • Po završetku Programa polaznici stječu Potvrdnicu s jasno izraženim brojem ECTS bodova kao dokaz stečenih kompetencija
 • Program je prepoznat od strane Hrvatske komore medicinskih sestara kao tečaj prve kategorije u sklopu vrednovanja trajnog usavršavanja.

Puna cijena programa: 9.000,00 HRK

Za 20 polaznika osigurane su parcijalne stipendije u iznosu od 2.500,00 HRK
Cijena programa umanjena za iznos parcijalne stipendije: 6.500,00 HRK

Više informacija o programu i prijavama možete pronaći na internetskoj stranici

Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci

http://www.fzsri.uniri.hr/hr/cjelozivotno-obrazovanje/podrska-obitelji-u-razvoju-djece.html

mogućnost stipendiranja i obročnog plaćanja (za više informacija molimo da se obratite na kontakt u nastavku,  email: ines.sucic@uniri.hr ili 051/ 554-932)

 

Ured UNICEF-a ovaj poziv i obavijest uputio je svim ravnateljima i glavnim sestrama Domova zdravlja u RH kako bi i ustanove podržale financiranje ovog programa za zainteresirane polaznice, patronažne sestre iz svojih radnih jedinica te mogućnost korištenja navedene parcijalne stipendije koju je osigurao UNICEF.

Vaš HUGPD