Edukativne radionice – Osijek i Rijeka

Poziv patronažnim sestrama – budućim koordinatoricama grupa za potporu dojenja na sudjelovanje na regionalnim edukativnim radionicama Hrvatske udruge grupa za potporu dojenja HUGPD u Osjeku i Rijeci.

Poštovane kolegice,

Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju organizirala je u sklopu Projekta koji se provodi u partnerstvu sa Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj pod nazivom: „Jedna patronažna sestra – jedna grupa“ jednodnevne edukativne radionice namjenjene patronažnim sestara – voditeljicama i koordinatoricama Grupa za potporu dojenju.

Osobito nam je želja uključiti nove kolegice u rad Grupa kako bismo proširili mrežu i ojačali rad postojećih grupa a sve u cilju osiguravanja i pružanja kvalitetnije podrške dojenju u zajednici u Republici Hrvatskoj.

Nakon Zagreba i Splita, pripremljene edukativne materijale: Priručnik za voditeljice Grupa za potporu dojenju, promotivni poster HUGPD i edukativne letke o dojenju (Grupe za potporu dojenju, Očevi i dojenje,  Dojenje prijevremeno rođenog djeteta i Dojenje – letak za majke) koje su izradili HUGPD i Ured UNICEF-a u Hrvatskoj želimo predstaviti i podjeliti u:

Osijeku 21. veljače 2015., Dom zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV/6

i

Rijeci 28. veljače. 2015., Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a

Sudjelovanje na radionici predviđeno je bez plaćanja kotizacije.

Radionice će za sve sudionike  biti  bodovane od strane HKMS (8 bodova za aktivno i 5 bodova za pasivno sudjelovanje) te od HLK (9 bodova za aktivno i 6 bodova za pasivno sudjelovanje).

Pozivamo sve zainteresirane kolegice da se jave Voditeljicama patronažne djelatnosti u svojim Domovima zdravlja koje će primiti pozive sa detaljnim programom i uputom o načinu prijave sudjelovanja.

Veselimo se zajedničkom susretu i stvaranju mogućnosti u pružanju kvalitetnije podrške dojenju!

Vaš HUGPD