Evaluacija

UPITNIK JE AKTIVAN!

Procjena kvalitete ONLINE EDUKACIJE

Cilj ovog upitnika je unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete online edukacije.

Na pitanja odgovorite iskreno, objektivno, samostalno i dobronamjerno.

UPITNIK JE 100% ANONIMAN!!

Uz svaku tvrdnju nalazi se ljestvica od 1-5. Na njoj izaberite ocjenu koja najbolje odgovara Vašem mišljenju.
1 –   u potpunosti nisam sulgasan/na
5 –   u potpunosti sam suglasan/na

  Potvrđujem da sam pregledala/pregledao svih pet online učionica

  Obavijest o održavanju edukacije mi je dostupna

  12345

  Sadržaj predavanja mi je zanimljiv i koristan

  12345

  Provjera usvojenosti gradiva mi je korisna

  12345

  Moja očekivanja za ovu Edukaciju su ispunjena

  12345

  Preporučila bi ovu Edukaciju i drugim sestrama

  12345

  Način održavanja Edukacije mi odgovara

  12345

  Ukoliko ste Edukaciju ocijenili od 1-4 molimo Vas obrazložite Vašu procijenu i predložite što bismo mogli promijeniti kako bi poboljšali kvalitetu:

  Procijenite predavače i teme pomoću navedenih tvrdnji.

  Uz svaku tvrdnju nalazi se ljestvica od 1-5. Na njoj izaberite ocjenu koja najbolje odgovara Vašem mišljenju.
  1 - u potpunosti nisam sulgasan/na
  5 - u potpunosti sam suglasan/na

  Dobro razmislite pojedinačno o svakom dijelu Edukacije te zaokružite ocjenu koja odgovara Vašoj općoj procjeni.

  PREDAVAČ: Željka Skukan Šoštarić bacc.med.techn.,IBCLC
  ”Međunarodni pravilnik o načinu marketinga i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko- zašto je bitan i kako ga ne kršiti?“

  Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže

  12345

  PREDAVAČ: Dr.sc. Irena Zakarija Grković, dr.med., spec.obiteljske med., IBCLC
  ”Potpora dojenju utemeljena na dokazima: postupci koji doista pomažu”

  Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže

  12345

  PREDAVAČ: Prof. emerita dr.sc.Marta Ljubešić, prof.psih.
  “Interpersonalna komunikacija u kontekstu grupe“

  Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže

  12345

  PREDAVAČ: Željka Skukan Šoštarić bacc.med.techn.,IBCLC
  “ GPD – još jedno mjesto za širenje mitova o dojenju?”

  Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže

  12345

  PREDAVAČ: Doc. dr.sc. Anita Pavičić Bošnjak, dr. med., spec. pedijatar, IBCLC
  “ Značaj prikupljanja i praćenja podataka o radu grupa za potporu dojenju ”

  Predavač na jasan i zanimljiv način izlaže

  12345