Ministarstvo zdravlja podržalo je projekt Hrvatske udruge grupa za potporu dojenja!

Poštovane kolegice,

sa zadovoljstvom vas obavještavam da je Hrvatska udruga grupa za potporu dojenja dobila bespovratna sredstva za realizaciju prijavljenog projekta „Jedna patronažna sestra = jedna grupa“ od Ministarstva zdravlja te da je ugovor za realizaciju projekta na godinu dana potpisan 24. rujna 2015. godine.

Projekt „Jedna patronažna sestra = jedna grupa“ koji je započet 2014. god. financiran od Ureda UNICEF-a za Republiku Hrvatsku ima potrebu i mogućnosti za daljnjim razvojem aktivnosti koje su sa njime pokrenute jer jednogodišnji program nije bio vremenski dovoljan da bi se ostvarili postavljeni ciljevi te je predviđeno je da se započete aktivnosti trebaju i dalje provoditi.

Tijekom jednogodišnjeg projekta oformljena je mreža Trenera – županijskih koordinatorica u radu grupa za potporu dojenju koje imaju funkciju jačanja i praćenja rada grupa na području svake županije.

Kroz projekt u velikoj je mjeri prepoznata važnost profesionalnog razvoja i cjeloživotnog učenja patronažnih sestara, te u kojoj mjeri one mogu pomoći u osiguravanju suvremene profesionalne prakse i doprinjeti unaprjeđenju zdravlja dojenčadi i majki, kao i  povećanju  povjerenja javnosti u struku.

Te aktivnosti potrebno je i dalje razvijati ali i omogućiti jačanje kompetencija i vještina s ciljem jačanja formirane nacionalne mreže trenera grupa za potporu dojena koji će doprinijeti prijenosu znanja na nove patronažne sestre te povećanju broja grupa za potporu dojenju u zajednici.

Ciljevi projekta su:

  • povećati znanja o laktaciji i dojenju na temelju najnovijih znanstvenih saznanja i međunarodnih preporuka, te razviti trenerske vještine i kompetencije patronažnih sestara za uspostavu nacionalne mreže trenera.
  • osigurati kvalitetno i sustavno funkcioniranje mreže nacionalnih trenera grupa za potporu dojenju u svrhu daljnje edukaciju i profesionalnog razvoja  patronažnih sestara u formiranju i radu grupa za potporu dojenja u zajednici.
  • uspostaviti standarde i indikatore kvalitete za praćenje rada trenera, grupa za potporu dojenju i stope isključivog dojenja u RH.

Slijedom navedenog specifične aktivnosti u nastavku projekta „Jedna patronažna sestra = jedna grupa“ su:

  • Razvoj on-line edukacije (4- 6 tema) za sve patronažne sestre članice i voditeljice grupa za potporu dojenja te održavanje webinara (2-3) za koordinatorice – trenere trenera grupa za potporu dojenja.
  • Razvoj i osiguravanje web platforme za provedbu planirane edukacije namjenjene svim voditeljicama GPD-a u RH.
  • Supervizija voditelja Grupa za potporu dojenja. Planira se održati 4 regionalna supervizorska sastanka za trenere.
  • Uspostavljena e-mreža među patronažnim sestrama osigurati će razmjenu dobrih praksa.

Kapaciteti koje posjeduje HUGPD-a i plan rada su transparentni.  Ciljevi u skladu s globalnim standardima SZO.

Ovaj projekt nastavak prethodnih zajedničkih aktivnosti kako bi se povećao postotak dojene djece i majkama pružila daljnja podrška i pomoć u dojenju u lokalnoj zajednici utemeljena na suvremenim saznanjima iz područja laktacije i dojenja.

Predsjednica Hrvatske udruge grupa za potporu dojenja,

Dinka Barić