Poziv na online stručne sastanke – webinare HUGPD-a u travnju 2016.!

Poštovani,

Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju HUGPD nastavlja sa svojim edukacijama i aktivnostima u sklopu projekta „JEDNA PATRONAŽA SESTRA – JEDNA GRUPA“ model grupa za potporu dojenja u zajednici, uz financijsku potporu Ministarstva zdravlja.

Pripremili smo za Vas i održati ćemo tri online stručna sastanka – webinara tijekom mjeseca travnja 2016.

Poziv za sudjelovanje biti će upućen svim članicama/-ovima HUGPD-a putem mail-a kao i kratke upute na koji se način, kada dobijete poziv, može uključiti i sudjelovati te biti dio njihovog održavanja.

Vaša prisutnost svakom stručnom sastanku u realnom vremenu, tj. webinaru, u postupku je bodovanja od strane Hrvatske komore medicinskih sestara.

Vremensko trajanje svakog stručnog sastanka biti će ukupno do 60 minuta.

 Program održavanja webinara i predavači:

———————————————————————

 13.04.2016. srijeda u 18,00 h

„Komunikacijski izazovi pri vođenju grupe potpore dojenju“

Prof. emerita dr.sc. Marta Ljubešić

Slika_Marta3
—————————————————————————————

20.04.2016. sijeda u 18,00 h

„Međunarodni pravilnik o načinu marketinga i prodaje nadomjestaka
za majčino mlijeko:

Baš sve nam je jasno?!?“

Željka Skukan Šoštarić bacc. med.techn., IBCLC

 Željka Skukan Šoštarić_slika

—————————————————————————————

26.04.2016. sijeda u 18,00 h

„Prikupljanje i praćenje podataka o radu grupa za potporu dojenju“

doc.dr.sc. Anita Pavičić Bošnjak, prim.dr.med., spec.pedijatar, IBCLC

Anita slika

—————————————————————————————-

Vaš HUGPD