Ciljevi i djelatnosti

Misija, ciljevi projekta i ciljevi Udruge

HUGPD okuplja postojeće grupe za potporu dojenja sa krajnjim ciljem za formiranje nacionalne mreže koja će poslužiti svima kao izvor važnih podataka ( stopa isključivog dojenja i drugo ) ali i izvor edukacije i komunikacije među patronažnim sestrama i majki angažiranih u grupi za potporu dojenja. HUGPD također potiče formiranje novih grupa na lokalnoj razini sa planom ujedinjenja edukacije za dojenje i srodnim temama među svim grupama za potporu dojenja.

Za postizanje osnovne standardne edukacije planiramo osigurati 20-satnu edukaciju ‘’Bolnice prijatelji djece’’ za svakog člana grupe za potporu dojenja, bilo unutar naših seminara i edukativnih sastanaka ili putem ugovorima s rodilištima u njihovim prostorijama koji imaju obvezu educirati svoje osoblje na isti način kako je ‘’ Bolnica prijatelje djece ‘’ implementiran.

Naša misija također obuhvaća promicanje dojenja u cijeloj zemlji, s obzirom na sve populacijske skupine. Imajući na umu smjernice od UNICEF-a i WHO, to znači preporuku isključivog dojenja do dobi od 6 mjeseci starosti djeteta i nastavak dojenja uz dodatnu hranu sve dok majka i djete to žele, optimalno do druge godine djetetovog života.

HUGPD Logo Dojenje

Ciljevi Udruge:

  • imati veću stopu isključivog dojenja u prvih 6 mjeseci
  • imati općenito povećanje u stopi dojenja
  • imati najmanje jednu grupu za potporu dojenju u cijeloj Hrvatskoj kako bi svaka majka mogla sudjelovati;
  • uključivanje relevantnih socijalnih partnera u dojenju, podršku i promociju (kao što su poslodavci, trgovci, novinari .. )
  • poboljšati ukupnu društvenu podršku majkama koje su odlučile dojiti svoju djecu
  • oživjeti “kulturu dojenja u Hrvatskoj’’ uz potporu politike