Održane edukacije o razvoju rada banke humanog mlijeka u RH

Banka Humanog Mlijeka HUGPD

U okviru zajedničkih aktivnosti Hrvatske uduge grupa za potporu dojenju HUGPD, Grada Zagreba, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i KBC-a Zagreb u cilju podrške uspostavi rada prve Banke humanog mlijeka u Hrvatskoj, čije otvorenje očekujemo do sredine iduće godine, održan je Simpoziji „Razvoj i rad banke humanog mlijeka u RH – dragocjeni resurs za prijevremno rođenu djecu“

Simpoziji se održavao tijekom dva dana.

  • 8. studenog u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj 16 na kome su sudjelovale patronažne sestre iz cijele RH te liječnici i medicinske sestre iz pedijatrijskih i ginekoloških ordinacija i ordinacija obiteljske medicine.
  • 9. studenog u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Zagreb u Petrovoj 13 koji je održan za neonatološke timove u jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja i njege (JINLNJ) – liječnike neonatologe i pedijatre, medicinske sestre i primalje.

Posebna gošća skupa bila je gđa. Gillian Weaver osnivačica i direktorica banke humanog mlijeka (Hearts Milk Bank) u Velikoj Britaniji (UK).

Gđa. Weaver je u svojstvu konzultantice pomogla osnivanju brojnim bankama humanog mlijeka širom svijeta. Sada radi kao savjetnica Ministarstava zdravstva UK na međunarodnoj razini.

Banka Humanog Mlijeka HUGPD Banka Humanog Mlijeka HUGPD

Suosnivačica je Udruge banaka humanog mlijeka u Velikoj Britaniji (UKAMB) i bivša predsjednica Europske udruge banaka humanog mlijeka (EMBA).

Osnivanje banke humanog mlijeka u RH prepoznato je kao jedno od ključnih ulaganja u dobrobit najmlađe djece i dio je Strateškog plana Ministarstva zdravstva RH 2018. – 2020. godine.

Banka Humanog Mlijeka HUGPD Banka Humanog Mlijeka HUGPD

Zaštita, promicanje i potpora dojenja je javno-zdravstveni prioritet Republike Hrvatske te je niz strateških dokumenata usmjeren na promicanje dojenja, čije su dobrobiti višestruke.

Održana edukacija bila je za sve zdravstvene djelatnike koji sudjeluju u pružanju skrbi za majku i dijete iz područja medicine dojenja i o radu banaka humanog mlijeka čijim postojanjem i djelovanjem se osigurava dostupnosti najoptimalnijeg načina prehrane svoj prijevremeno rođenoj djeci u situaciji kada nisu u mogućnosti hraniti se mlijekom vlastite majke.

Zahvaljujemo se svim sudionicima Simpozija na pokazanom interesu i vjerujemo da ćemo i dalje biti zajedno u razvoju potrebnih aktivnosti za budući uspješan rad banke humanog mlijeka u RH i osiguravanju potrebne podrške u dojenju svim trudnicama i dojiljama.

Banka Humanog Mlijeka HUGPD Banka Humanog Mlijeka HUGPD

Velika hvala svim dionicima u organizaciji i realizaciji ovog dvodnevnog Simpozija – Gradu Zagrebu, Uredu UNICEF-a za RH, Bolnici za dječje bolesti Klaićeva  i KBC-u Zagreb.

Posebno se želimo zahvaliti gđi. Gillian Weaver čije nam je veliko znanje i iskustvo u uspostavi rada banke humanog mlijeka i ovaj puta bilo izuzetno značajno i vrijedno.

Vaš HUGPD

Pripremila: Dinka Barić