Online edukacija

Poštovane kolegice,kolege!

Ovo je prva obavijest i najava održavanja online edukacije koju je pripremila Hrvatska udruga grupa za potporu dojenja (HUGPD) uz financijsku potporu cijelog projekta u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna na pozicijama Ministarstva zdravlja za 2015. godinu.

Online edukaciji će moći pristupiti sve članice/članovi HUGPD-a koji se nalaze u Registru članstva udruge.

Edukacija je bodovana od strane Hrvatske komore medicinskih sestara sa sedam (7) bodova za pasivno i deset (10) bodova za aktivno sudjelovanje, a od Hrvatske komore primalja očekujemo odluku o bodovanju.

Kotizacija za online edukacije se ne naplaćuje ali je pristup ograničen. Online edukacijama mogu prisustvovati samo kolegice/kolege sa pozivnicom koju će dobiti na e-mail.

Za ostvarivanje bodova od HKMS-a i HKP-a prihvatiti će se prijava i pristup e-učionicama sa jedinstvene/ili osobne mail adrese koju ste nam poslali sa svojim podacima. Isto tako je potrebno online edukacije u cijelosti pogledati i imati najmanje 75% točnih odgovora.

Zahvaljujemo se Ministarstvu zdravlja što je prepoznalo ulogu cijelog projekta HUGPD-a „Jedna patronažna sestra = jedna grupa“ te time omogućilo razvoj dodatne edukacije patronažnim sestrama koje pružaju skrb u prehrani dojenčadi i male djece.

 

U nastavku je program online edukacije:

 

logo MiZ                         hugpd logo manji

 

JEDNA PATRONAŽA SESTRA – JEDNA GRUPA“

 Model grupa za potporu dojenja u zajednici

 

Online edukacija Hrvatske udruge grupa za potporu dojenja (HUGPD)

Financirano kroz projekt sa Ministarstvom zdravlja RH

Online tečaj sadržava pet e-učionica koje će se održati na  u periodu od 11. siječnja do 31. ožujka 2016.godine

 

Teme i predavači:

 

1. ”Međunarodni pravilnik o načinu marketinga i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko- zašto je bitan i kako ga ne kršiti?“

Željka Skukan Šoštarić bacc.med.techn.,IBCLC

  1. ”Potpora dojenju utemeljena na dokazima: postupci koji doista pomažu”

Dr.sc. Irena Zakarija Grković, dr.med., spec.obiteljske med., IBCLC

  1. “Interpersonalna komunikacija u kontekstu grupe“

Prof. emerita dr.sc.Marta Ljubešić, prof.psih.

  1. “ GPD – još jedno mjesto za širenje mitova o dojenju?

            Željka Skukan Šoštarić, bacc.med.techn., IBCLC

  1. Značaj prikupljanja i praćenja podataka o radu grupa za potporu dojenju

Doc. dr.sc. Anita Pavičić Bošnjak, dr. med., spec. pedijatar, IBCLC

 

Nakon pogledanih svih pet online edukacija, HUGPD će vam uputiti e-mail i link u kojem će vas zamoliti za kratak osvrt/evaluaciju održanih edukacija.  Hvala vam!

Vaš HUGPD