Osijek – Edukacija edukatora o promicanju dojenja

Edukacija edukatora o dojenju

Konferencija za zdravstvene djelatnike – Edukacija edukatora o promicanju dojenja 27.11.2018.g.

Zaštita, potpora i promicanje dojenja javno je zdravstveni prioritet Republike Hrvatske.

Nacionalni Program za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje 2018.-20120.g. prvenstveno je orjentiran na provođenje aktivnosti u zaštiti i promicanju dojenja kroz sustav zdravstva, no pitanje dojenja ima i širi društveni aspekt tj. uključenje zajednice u stvaranje nove društvene klime i spoznaje o nužnosti za ispravan prvi korak u životu svakog pojedinca.

Uloga zajednice u promicanju dojenja bitna je jer promiče kulturu dojenja kroz različite oblike podrške dojenja u zajednici- Grupe za potporu dojenju, Savjetovalište za djecu-prijatelj dojenja,  Trudnički tečajevi, Gradovi i Županije prijatelji dojenja, Banke humanog mlijeka.

Edukacija edukatora o dojenju  Edukacija edukatora o dojenju

Osječko baranjska županija jedna je od prvih županija u Republici Hrvatskoj ( ukupno 5 županija i 2 grada- podatak iz Nacionalnog programa 2018-2020) koja je osnovala Tima za provođenje Programa za promicanje dojenja u Republici Hravtskoj.
Tim je osnovan 2016g., a od 2018g. ima uključene predstavnike iz svih 6 Domova zdravlja u Županiji te iz KBC Osijek i Opće županijske bolnice Našice.

Edukacija zdravstvenih djelatnika, uz edukaciju majki, najvažnija je karika u provođenju ovog Programa.  Zbog potrebe za učenjem novih spoznaja iz područja o dojenju, organizirana je Konferencija- Seminar za zdravstvene djelatnike- Edukacija edukatora o dojenju u organizaciji Doma zdravlja Osijek i Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb OBŽ.

To je prva ovakva Konferencija u našoj Županiji gdje su prisustvovati zdravstveni djelatnici- medicinske sestre, primalje, pedijatri, ginekolozi, patronažne sestre, obiteljski liječnici, ljekarnici… tj. svi profili zdravstvenih djelatnika. Ukupno je bilo 137 sudionika Konferencije.

Edukacija edukatora o dojenju  Edukacija edukatora o dojenju

Predavači i teme koje su se mogle poslušati su  :

  1. Dragica Pavlović, mag.med. techn.: Tim za provođenje programa za promociju dojenja OBŽ- pregled rada
  2.  prof.dr.sc. Milan Stanojević: Međunarodni kodeks o načinu marketinga i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko
  3. prof.dr.sc. Josip Grgurić: Program promicanja dojenja u Hrvatskoj-podloga za novi iskorak u promicanju dojenja
  4. prim.mr.sc. Marija Čatipović: Bjelovarsko-bilogorska županija- ljekarne prijatelj dojenja, dosadašnji rezultati i novi izazovi
  5. Dinka Barić, mag.med. techn., IBCLC: Poteškoće kod dojenja
  6. prim .mr.sc. Maja Štimac, spec.ped., subspec.neonatolog, IBCLC: Dojenje i lijekovi
  7. Mirna Sipl, dr.med.spec. ped., neonatolog-Važnost prehrane majčinim mlijekom u neonatalnoj jedinici intenzivnog liječenja
  8.  Zorica Kovač, mag.med. techn., IBCLC- Mitovi o dojenju

Nakon održanih predavanja  na  okruglom  stolu doneseni su zaključci ovog skupa i plan novih aktivnosti.

Od aktivnosti koje se namjeravaju raditi u budućnosti zaključeno je da se treba raditi na dobivanju statusa- Županija prijatelj dojenju.

Konferencija se održala pod  pokroviteljstvom  Osječko-baranjske Županije.

Pripremila: Dragica Pavlović mag.med. techn.