Split … druga regionalna radionica HUGPDa !

HUGPD

Poštovane kolegice i kolege, i u Splitu je uspješno održana 22. studenog 2014.god.  2.regionalna radionica u sklopu našeg zajedničkog projekta s Uredom UNICEFa Hrvatska  “Jedna patronažna sestra=jedna grupa”. Predviđeni program radionica je u cijelosti i bez poteškoća realiziran,a dobili smo i pozitivne neformalne povratne informacije od polaznica radionica.

Želimo se zahvaliti, Medicinskom fakultetu u Splitu, dr.sc. Ireni Zakarija Grković i patronažnim sestrama Doma zdravlja Splitsko – dalmatinske županije bez čijeg angažmana i rada ne bi bilo moguće relizirati našu radionicu.

Zahvaljujemo se gosp.Marinu Ileju koji je pozdravio skup u ime UNICEFa.

Naši materijali biti će dostupni na lokacijama Domova zdravlja: Zadar, Šibenik, Knin, Solin, Imotski, Makarska, Dubrovnik, Trogir, Benkovac, Korčula, Muć…i njima gravitirajućih ispostava.

Evo dojmova sa 2. regionalne radionice u Splitu.

Veselimo se našim budućim radionicama u Osijeku i Rijeci u veljači 2015. godine!