Stručna edukacija za zdravstvene djelatnike – Prva banka humanog mlijeka u Hrvatskoj

Banka humanog mlijeka

Poštovane, Poštovani,

U okviru zajedničkih aktivnosti Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, KBC-a Zagreb, Hrvatske uduge grupa za potporu dojenju HUGPD i Grada Zagreba, u cilju podrške uspostavi rada prve Banke humanog mlijeka u Hrvatskoj, pozivamo Vas da sudjelujete  na Simpoziju :

“RAZVOJ I RAD BANKE HUMANOG MLIJEKA U RH – DRAGOCJENI RESURS ZA PRIJEVREMENO ROĐENU DJECU”

 Simpoziji će se održavati dva dana

8.studenog 2018. godine u Klinici za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva16, Zagreb.

Simpozij je namijenjen patronažnim sestrama, pedijatrijskim timovima, ginekološkim timovima i timovima opće/obiteljske medicine (liječnicima i medicinskim sestrama).

Program 8. studeni


i

9.studenog 2018. godine u Klinici za ženske bolesti i porode- KBC Zagreb, Petrova 13, Zagreb – dvorana F. Durst.

Simpozij je namijenjen neonatološkim timovima u jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja i njege (JINLNJ) – liječnicima neonatolozima i pedijatrima, medicinskim sestrama i primaljama.

Program 9. studeni


Sudionici su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Simpozij je u postupku bodovanja Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske komore primalja.

Posebna gošća skupa je gđa. Gillian Weaver osnivačica i direktorica banke humanog mlijeka (Hearts Milk Bank) u Velikoj Britaniji (UK). Gđa. Weaver je u svojstvu konzultantice pomogla osnivanju brojnih banki humanog mlijeka širom svijeta. Sada radi kao savjetnica Ministarstava zdravstva UK na međunarodnoj razini.

Suosnivačica je Udruge banaka humanog mlijeka u Velikoj Britaniji (UKAMB) i bivša predsjednica Europske udruge banaka humanog mlijeka (EMBA).

Napomena: Osiguran je simultani prijevod za sudionike sa engleskog na hrvatski jezik. 

Zainteresirane molimo da sudjelovanje svog tima na Simpoziju potvrde najkasnije do: petka 02. studenog 2018. 

Za sudjelovanje 08. studenog svoje prijave šaljite na e-mail : info@hugpd.hr  (navesti: ime i prezime, radno mjesto i ime ustanove). 

Prijave za 09. studeni molimo šaljite na e-mail: lretekzivkovic@unicef.org (navesti: ime i prezime, radno mjesto i ime ustanove).

Veselimo se Vašem dolasku!

S poštovanjem,

Dinka Barić
Predsjednica HUGPD-a