Sudjelovanje HUGPD-a na Tjednu udruga Grada Zagreba

Na Tjednu udruga u Zagrebu, na Europskom trgu od 12. – 14. lipnja 2019. aktivno je sudjelovala i Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju HUGPD.
Već 19. godina zaredom održavanje ove manifestacije organizira Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Sl_3 Sl_2

Bila je to prilika da se građani Grada Zagreba upoznaju sa aktivnostima i programima brojnih udruga koje djeluju aktivno na području Grada.

HUGPD je svojim sudjelovanjem predstavio dosada provedene aktivnosti i programe od kojih su neki uspješno realizirani u suradnji sa Gradskim uredom za zdravstvo temeljem Javnog poziva Grada Zagreba.

Predstavljene su i buduće projektne aktivnosti HUGPD-a kao i uspješno ostvarena Inicijativa osnivanja Prve banke humanog mlijeka u Hrvatskoj čije otvorenje očekujemo u rujnu ove godine i u sklopu koje planiramo izdavanje još jedne brošure HUGPD-a „Savjetnik o izdajanju i čuvanju humanog mlijeka“ a za listopad, u sklopu obilježavanja Nacionalnog tjedna dojnje realizaciju edukacije za zdravstvene djelatnike o predstavljanju početka radu banke humanog mlijeka, što je podržao Grad Zagreb.

Grad Zagreb tako i kroz osiguravanje podrške u radu HUGPD-a uspješno doprinosi razvoju zaštite i promicanju dojenja u zajednici, na području Grada Zagreba ali i cijele Hrvatske.

Sl_4  Sl_1

Upravo je to jedan od prioriteta u radu i djelovanju HUGPD-a kako bi se osigurala jednaka mogućnost i podrška u dojenju svim majkama i obiteljima kroz razvoj rada grupa za potporu dojenju u svakoj lokalnoj zajednici ali i kroz organiziranje stručnih edukacija za sve zdravstvene djelatnike koji rade sa trudnicama, rodiljama, dojenčadi i malom djecom kako bi uspješno razmijenili ali i stekli nova saznanja sa ciljem usvajanja potrebnih standarda u radu koji će štititi dojenje.

Pripremila:
Dinka Barić