Tečaj za zdravstvene djelatnike o promicanju dojenja

KLINIČKA BOLNICA „SVETI DUH“ ZAGREB, Klinika za ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Uredom UNICEF-a za Republiku Hrvatsku, Ministarstvom zdravlja Republike Hrvatske te Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba organiziraju poslijediplomski tečaj I. kategorije:

TEČAJ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE O PROMICANJU DOJENJA

Ovogodišnji tečaj usmjeren je prvenstveno u edukaciju pedijatrijskih timova grada Zagreba, a u okviru programa „Grad Zagreb-prijatelj dojenja“.

Tečaj je namijenjen pedijatrijskim timovima (pedijatar + sestra) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – liječnicima pedijatrima i medicinskim sestrama te patronažnim sestrama, zaposlenicima domova zdravlja Grada Zagreba i pedijatrijskim timovima u koncesiji.

Za program, nije potrebna kotizacija.

Broj polaznika je ograničen na 50.

Tečaj je u postupku bodovanja Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara.
Navedena aktivnost uklapa se i u Gradski Program promicanja dojenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15)

Preuzmite program Tečaja