Izvješće o radu grupe


Upute za popunjavanje obrasca


Pristupnica za članstvo HUGPD


Ustupanje prava na objavu sadržaja


Kada ispunite obrasce, možete ih scanirati i poslati nam ih na email: info@hugpd.hr ili hugpd@hugpd.hr.


Statut HUGPD


Zapisnik_Godišnja skupština 24.3.2017. godine