Upute za slanje i objavu priloga na web stranici HUGPD-a

Svoje priloge možete slati putem maila na info@hugpd.hr

Napišite tekst sa minimalno 300 riječi, istaknutim naslovom i potpisom autora teksta.

Potkrijepite tekst sa više fotografija.

Na fotografijama izbjegavati  isticanje logo proizvoda (pića i grickalica) ukoliko se koriste tijekom održavanja grupe. Fokus slike neka bude na članicama grupe.

Obavezno poslati ispunjen i potpisan pristanak na objavu fotografija, dokument možete pronaći na linku https://www.hugpd.hr/wp-content/uploads/2014/08/Ustupanje-prava-na-objavu-sadržaja.pdf

Hvala Vam!

Vaš HUGPD