„Mali gurmani“ proslavili 15. rođendan

GPD Mali gurmani

Iako prirodan proces, dojenje je uspješno samo ako majka učeći ovlada znanjima i vještinama dojenja, razvije pouzdanje i pozitivan stav prema dojenju. Promicanje i učenje vještina dojenja provodi se u individualnom i obiteljskom okruženju no najveće pomake danas imamo uključivanjem trudnica i majki u Grupe za potporu dojenja .

Grupa za potporu dojenja „Mali Gurmani“ osnovana je 19.3.2001. godine  s ciljem lakše dostupnosti informiranja trudnica o povoljnim utjecajima  dojenja na zdravlje majke i djeteta  te pružanja emocionalne potpore majkama koje doje.

GPD Mali gurmani

Grupni rad tijekom petnaest godina se provodio jedan puta u mjesecu, voditeljice grupa su patronažne medicinske sestre Katica Lovreković Majer i Željka Novak. Potporu majkama pružale su majke s iskustvom dojenja. Tijekom 15 godina u grupnom radu je sudjelovalo 256 majki sa djecom, 46 majki uključilo se u rad grupe u vrijeme trudnoće, a 17 majki je redovito dolazilo u grupu i sa drugim djetetom.

Na obilježbi 15 godina rada GPD „Mali gurmani“ bilo je veselo, majke, danas s petnaest godišnjacima  prisjećale su se svojih poteškoća i dilema oko dojenja, pričalo se o prijateljstvima koja su se stvarala dolaskom na grupu, pohvalama i podršci bez koje dojenje u mnogih majki ne bi bilo uspješno. Svojim dolaskom je proslavu na poseban način uljepšala i cijenjena i draga dr.Marija Ćatipović, specijalistica pedijatrije iz Bjelovara koja u suradnji s patronažnim sestrama, također već petanest godina u prostorima svoje ordinacije vodi Grupe za potoru dojenju i čija je ordinacija prva u Hrvatskoj dobila cerifikat „Savjetovališe za djecu – prijatelj dojenja“

Čestitamo patronažnim sestrama i svim majkama koje su sudjelovale i sudjeluju u radu Malih gumana! Prenoseći iskustvo dojenja i pružajući emocionalnu podršku pridonose zdravlju naše djece i njihovih majki. Zahvaljujemo majkama na povjerenju u vrijednost grupnog rada te promociji dojenja svih 15 godina!

GPD Mali gurmani      GPD Mali gurmani