U kratkom roku HUGPD je podijelio više od deset potvrdnica našim voditeljicama GPD-a!

U samo dvadeset dana održavanja naše online edukacije uključile su se brojne kolegice i kolege, članice i članovi HUGPD-a.

Veseli nas vaš odaziv i interes koje ste pokazale/i a vjerujemo da će se u narednim danima u online edukaciju uključiti i ostale članice i članovi koji to još nisu učinile/i.

Dodatno nas raduje vaša povratna infomacija/evaluacija – koja potvrđuju da online edukacija postiže svoj cilj. Spremni smo i na vaš kritički osvrt upravo kako bi unaprijedili naše daljne aktivnosti vezane i usmjerene na edukaciju.

Edukacijom se želi osnažiti znanje naših voditeljica GPD-a kako bi njihov rad i aktivnost u vođenju grupa imao bolju kvalitetu te kako bi ga mogle usmjeriti na postizanje većih i boljih rezultata a na korist svih majki koje dolaze na grupu.

Vaš HUGPD