Poziv – Godišnja i Izborna skupština HUGPD-a

dojenje, trudnica

dojenje, trudnicaHrvatska udruga grupa za potporu dojenju održati će Godišnju i Izbornu skupštinu 22. ožujka 2024. nakon održavanja 8. Simpozija HUGPD-a.

Skupština će se održati u Domu zdravlja Zagreb Centar, A. Vjećeslava Holjevca 22, Siget sa početkom u 14,15 sati.
Ove godine održava se i Izborna Skupština pa je ujedno otvoren i Natječaj za nove članove predsjedništva Hrvatske udruge grupa za potporu dojenju.

Svi zainteresirani kandidati mogu svoje prijave sa životopisom i planom rada za naredno mandatno razdoblje od četiri godine slati na e-mail: hugpd@hugpd.hr do 17. ožujka 2024.g.

Natječaj je otvoren za mjesta predsjednice, prve i druge dopredsjednice i tajnice Udruge.
Izbori i/ili imenovanja biti će i za članove Nadzornog i Upravnog odbora Udruge.

Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju u zadnjih deset godina radila je aktivno na više projekata i nastojala održavati kontinuitet u svome radu na pružanju podrške u dojenju, kroz organizaciju edukacijskih programa za zdravstvene djelatnike – patronažne sestre ali i sve ostale zainteresirane koji sudjeluju u pružanju podrške u dojenju majkama koje doje i njihovim obiteljima.

Želja nam je da se nastavi ovaj aktivan rad ali i da se postojeća mreža grupa za potporu dojenju dodatno osnaži.
Nove vodeće snage su nam svakako potrebne i ovim putem želim pozvati vas da se aktivno uključite i prijavite na raspisan natječaj za upravljačka tijela Udruge.

Pozivamo članove HUGPD-a da u što većem broju prisustvuju radu Skupštine.

U ime HUGPD-a
Dinka Barić