Promocija dojenja u Medicinskoj školi Karlovac

Svi budući zdravstveni djelatnici trebaju steći osnovna znanja o važnosti dojenja kako bi na svojim budućim radilištima mogli poticati majke na dojenje, bez obzira u kojoj djelatnosti će se zaposliti.

Nacionalni tjedan dojenja Medicinska škola Karlovac

Znanja o dojenju su višestruko korisna jer su primjenjiva u radu s pacijentima, u široj zajednici i osobno, za neko buduće životno iskustvo.

Nacionalni tjedan dojenja 2020_Medicinska škola Karlovac


Učenici 5b Medicinske škole Karlovac su tijekom vježbi iz Zdravstvene njege majke izradili plakat kojim su obilježili početak Nacionalnog tjedna  dojenja i skrenuli pažnju mlađim kolegama na ovu važnu stručnu i životnu lekciju.

Tijekom izrade plakata su istraživali prednosti dojenja i preporuke o dojenju za vrijeme pandemije.

Zadovoljstvo je podijeliti ove fotografije s članicama HUGPD!

Pripremila: Valerija Žapčić