II Simpoziji HUGPD-a – prva obavijest

Poštovani,

Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju okuplja preko 200 Grupa za potporu dojenju na području cijele Republike Hrvatske. Naša misija je potpora i promicanje dojenja  među svim populacijskim skupinama, u skladu sa smjernicama  UNICEF-a i WHO o isključivom dojenju do navršenih 6 mjeseci starosti djeteta i nastavak dojenja uz dodatnu hranu sve dok majka i dijete to žele, optimalno do druge godine djetetovog života.

HUGPD okuplja postojeće grupe za potporu dojenja sa krajnjim ciljem formiranja nacionalne mreže koja može biti i izvor važnih podataka (stopa isključivog dojenja i drugo), ali i edukacije i komunikacije među patronažnim sestrama i majkama angažiranim u grupama za potporu dojenja.

HUGPD također potiče formiranje novih grupa na lokalnoj razini s planom ujedinjenja edukacije o dojenju i srodnim temama među svim voditeljicama grupa za potporu dojenju.

Sa željom da se naši ciljevi i dalje kontinuirano ostvaruju i ove godine održati ćemo naš

II Simpozij o dojenju, pod nazivom „Majčino mlijeko – najdragocjeniji resurs za novorođenčad i malu djecu“.

Pozivamo Vas da nam se pridružite i sudjelujete na zanimljivim predavanjima koja su za Vas pripremile medicinske sestre prvostupnice i liječnice sa međunarodno priznatom IBCLC licencom.

Cilj nam je prenijeti nova saznanja o dojenju, međusobno razmijenti iskustva u radu sa majkama dojilja te prikazati naš dosadašnji rad u grupama za potporu dojenju.

Dinka Barić
predsjednica HUGPD

PROGRAM II Simpozija HUGPD-a

Preuzmite program