27. MEĐUNARODNI TJEDAN DOJENJA OD 01. – 07. KOLOVOZA 2017.

Obilježavanje 27-tog Svjetskog tjedna dojenja 2017. godine tematski je usmjereno na
postizanje zajedništva u kojem je potrebno graditi u cilju ostvarivanja zajedničkog
dobra pod nazivom „Podržimo dojenje zajedno“!

Posebno je istaknuto potrebno zalaganje u ostvarivanju slijedećih globalni ciljeva održivog
razvoja:

Cilj 16.: „Mir i pravda – jake institucije“

Pravo na dojenje sadržano je u mnogim okvirima i konvencijama o ljudskim pravima.
Potrebno je da nacionalna zakonodavstva i politike svake države zaštite i podrže majke i
malu djecu koje doje te da im se osiguraju njihova prava.

Cilj 17. „Održivo partnerstvo i vladavina prava“

Globalna strategija u prehrani dojenčadi i mlade djece potiče razvoj multisektorske suradnje
koja se može temeljiti na različitim partnerskim potporama za poticanje razvoja kroz
programe i inicijative dojenja.

Globalno samo 38 % dojenčadi isključivo je dojeno od rođenje do šestog mjeseca života.
Ostvarivanje globalnog cilja u prehrani je da taj postotak bude najmanje 50 % do 2025. god.

Kako bi se taj cilj uspješno realizirao potrebno je uložiti odrđene napore u mnogim zemljama
ne samo u pružanju podrške u dojenju već i u ostvarivanju ravnopravnosti spolova, radnih
prava, osiguravanju dobrih i adekvatnih mogućnosti u prehrani i održavanju zdravlja te
očuvanju okoliša i jačanju ekonomskog razvoja svake zemlje.
Tjedan dojenja

Ciljeve održivog razvoja moguće je postići i realizirati do 2030. godine samo zajedništvom i
razvojem partnerstava koja će biti usmjerena u ostvarivanju zajedničke dobrobiti.
Nećemo biti u mogućnosti postići održivi razvoj bez razvoja partnerstava na svim razinama!

Izvor: http://worldbreastfeedingweek.org/
Pripremila: Dinka Barić