Osnivanje koordinacijskih timova za promicanje dojenja u Županijama RH

Sukladno Programu za zaštitu i promicanje dojenja od 2015. do 2016. godine, a vezano za provedbu aktivnosti 4.2. Osnivanje koordinacijskih timova za promicanje dojenja u jedinicama lokalne i područne samouprave s ciljem pokretanja aktivnosti „Zajednica – prijatelj dojenja“ održan je sastanak 01. lipnja 2016.g. u Ministarstvu zdravlja.
Održavanje sastanka iniciralo je Povjerenstvo za zaštitu i promicanje dojenja pri Ministarstvu zdravlja.

U tekstu_2

Poziv za sudjelovanje je upućen svim Županijama u RH i pozvani su njihovi predstavnici.
Na sastanku je predstavljen značaj promicanja dojenja u zajednici, dosadašnji rad grupa za potporu dojenja kao i primjeri dobre prakse u Županijama koje su do sada oformile svoje koordinacijske timove koje promiču dojenje na području lokalne samouprave.
Doc. dr.sc. Rajko Furešt dr.med., spec. ginkekolog iz Opće bolnice u Zaboku predstavio je rad u rodilištu ove bolnice koja uvodi incijativu „Rodilište prijatelj majki i djece“, na temelju preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i Internacionalne federacije za ginekologiju i opstetriciju (FIGO). Također je predstavio način i rezultate povezanosti rodilišta OB Zabok i rada PZZ a posebno Patronažne službe u Krapinsko-zagorskoj Županiji.

Rad i djelovanje koordinacijskog tima na području promicanja dojenja u Bjelovarsko-bilogorskoj Županiji predstavila je dr.sc. Marija Čatipović dr.med., spec. pedijatar iz Bjelovara koja je provela anketni upitnik među svim srednjoškolcima u BBŽ kojim se željelo ispitati njihove stavove i znanja o dojenju te donijeti procjenu o želji, potrebi i mogućnostima uvođenja sadržaja o dojenju u kurikulum srednjoškolskog obrazovanja.

Predstavljena je i Inicijativa svjetskih trendova u dojenju (ISTD) WBTi za Republiku Hrvatsku,
www.worldbreastfeedingtrends.org/country-report-wbti/ koju je radna skupina zajedno sa partnerima pripremila na temelju provedbe smjernica globalne strategije prehrane dojenčadi i male djece, koja se temelji na dokazima i ima za cilj postizanja optimalnog zdravlja.
U prilogu se nalazi i predstavljeni „Poziv na akciju“ koji je proizašao kao zaključak cijelog WBTi izvješća kao plan aktivnosti koje su nužne u cilju poboljšanja prehrane dojenčadi i male djece u Republici Hrvatskoj.

U tekstu_3

HUGPD pozdravlja ova nastojanja u osiguravanju i pružanju podrške dojenju u zajednici te da se kroz ovu aktivnost dodatno osnaži i omogući razvoj programa kojima će se i rad grupa za potporu dojenju dodanto ojačati.
Stoga pozivamo sve Županije da se uključe u pružanje podrške dojenju u svojim jedinicama lokalne i područne samouprave s ciljem pokretanja aktivnosti „Zajednica – prijatelji dojenja“.

Pripremila: Dinka Barić

POZIV NA AKCIJU_WBTi

POZIV NA AKCIJU_WBTi


 10 koraka _ Savjetovališta prijatelji dojenja

10 koraka _ Savjetovališta prijatelji dojenja